Riskanalys - Riskbedömning och checklistor i mobilen

Riskanalys - Riskbedömning och checklistor i mobilen 50%
Pris: 99 kr 199 kr
Säljare: 21St Century Mobile AB (publ)
Gäller till: 2017-06-30
Köpinstruktion
Gå till: http://www.riskanalys.tips/ och öppna ett testkonto för Riskanalys. Du kan nu testa appen gratis under en begränsad tid. Om du sedan vill fortsätta använda appen hör du av dig till oss så ordnar vi resten. Erbjudandet avser månadsavgiften per användare.
Rabattkod:
DIF-RISKANALYS

Beskrivning

https://www.youtube.com/watch?v=OAc6S7UO7sY&t=5s

Vad är riskanalys?
Riskanalys, som även kallas säkerhetsanalys eller riskvärdering, handlar om att använda ett visst system för att beräkna och beskriva risker med hjälp av tillgänglig information i projekt, företagande och vissa arrangemang. Ett projekt kan hotas av risker som exempelvis resursbrist, brist på tid, kompetens eller finansiering men även risker relaterade till teknik eller själva projektresultatet.

I en riskanalys ingår att beskriva risken och de konsekvenser den medför samt att beskriva hur stor sannolikheten är för att en viss risk ska inträffa. Man kan även analysera ett riskvärde, alltså hur mycket risken är värd. Detta kan räknas ut t.ex genom att kostnaden multipliceras med sannolikheten för att risksituationen ska inträffa. Med riskanalys bedöms sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser och utifrån den kan kort- och långsiktiga åtgärder vidtas för att minimera risker som annars hade kunnat omkullkasta ett projekt. En riskanalys är en bra förutsättning att lyckas i händelser och sammanhang där man kan ha mycket att förlora.

Köpvillkor

Den här produkten eller tjänsten annonseras på DIF MarketPlace. Övriga köpvillkor tillhandahålls av säljaren. DIF tar inget ansvar för ev fel som uppstår i samband med köp.

Visa fler erbjudanden från 21St Century Mobile AB (publ)